Huwelijken in de zuidelijke provincies van België

Op deze website worden gegevens aangeboden van huwelijken uit de zuidelijke provincies van België, vooral uit de 17de en 18de eeuw
De bestanden bevatten de naam en voornaam van bruid en bruidegom, de datum van het huwelijk en de gemeente/parochie waar het werd voltrokken.

     - Provincie of LUIK : 264.141 huwelijken
     - Provincie of LUXEMBURG : 79.445  huwelijken
     - Provincie of NAMEN : 134.441  huwelijken
     - Provincie of HENEGOUWEN : 250.426  huwelijken (wordt geleidelijk vervolledigd)
     - Provincie of HENEGOUWEN (Republikeinse periode) : 26.726  huwelijken

     - Stad Brussel : 81.482 huwelijken (wordt geleidelijk vervolledigd)

Met deze gegevens volstaat het naar de RIJKSARCHIEVEN van de overeenstemmende provincie te trekken, om zonder veel moeite de betreffende huwelijksakte te kunnen terugvinden. Deze laatste bevat in de meeste gevallen plaats en datum van de geboorte van bruid en bruidegom, de naam en de ouderdom van hun respectievelijke ouders, de naam, de ouderdom en de eventuele verwantschap van de verschillende getuigen.

Het zijn gewoonlijk de onontbeerlijke gegevens om naar een vorige generatie te kunnen opklimmen.

Opgelet !
Wij geven slechts de plaats en de exacte datum van de huwelijken. Om de actes zelf in te kijken dient u zich tot de Archieven te wenden waar deze acte of een copie ervan worden bewaard.
Sinds kort kunnen de meeste van deze  gegevens ook online worden opgezocht  via http://www.arch.be

 


Om van deze dienst gebruik te maken is een paswoord noodzakelijk.
De dienst beperkt zich tot een antwoord via e-mail op een vraag betreffende een bepaald huwelijk. Er wordt niet geantwoord op telefonische noch schriftelijke vragen.

Om de datum van een bepaald huwelijk te ontvangen, volstaat het de naam van bruid en bruidegom op te zoeken in volgende pagina's. Ze werden alfabetisch gerangschikt.