Header

 

 


Catalogue de la bibliothèque
Cliquez sur les rubriques qui suivent pour sélectionner dans le catalogue les ouvrages qui y correspondent.

Sections

Etudes - Tables - Listes électorales - Inventaires - Ouvrages généraux - Archives - Annuaires - Revues - Séries - Divers

 
Thèmes

Armée -  DémographieEmigrationGénéalogie - Géographie - HistoireOnomastique - Paléographie         

 
Héraldique -Noblesse Armorial - Armoiries - Héraldique - NoblesseSigillographie          
Régions Belgique - Bruxelles - Anvers -  Brabant  - Flandre Occidentale  - Flandre OrientaleHainaut  - Liège  - LimbourgLuxembourg - Namur  - France - Pays-Bas - Allemagne - Suisse - Régions  

Recherche par mot-clé dans le catalogue  Ouvrages correspondant au critere de recherche : PAYS-BAS

TitreInformations complementairesAuteursClassement
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie LimburgMaestricht 1961 - 523 pagesBELONJE Dr. J. NL
Geslachtlijst BORRETGenealogisch en Heraldisch Archief, 's-Gravenhage 1890, 4 pp. NL-Etudes CL 2
Genealogie van het geslacht CROMMELINNederlands Familie-Archief, Rotterdam 1878, 205 pp.SCHEFFER J.H. NL-Etudes CL 2
DE BRONCKHORSTFonds de Crayencour NL-Etudes CL
Genealogie van het geslacht DOMMER en Dommer van PoldersveldtGenealogisch en Heraldisch Archief. 's-Gravenhage 1893,VAN EPEN D.G. - VOSTERMAN VAN OYEN A.A. NL-Etudes CL 2
De geschiedenis van een Amsterdamsche Regentenfamilie. Het geslacht EliasMartinus Nijhoff. 's-Gravenhage, 1937 - 2 vol.ELIAS Dr. Johan E. NL-Etudes
LOCKHORST NL-Etudes
Notices généalogiques et historiques sur la famille PATIJNExtrait de l'Annuaire des Pays-Bas de 1875, Maestricht 1876, 12 ppVORSTERMAN VAN OYEN A.A. NL-Etudes CL
Cronik einer deutsch-holländischen Famile die PINNINCK'SEdition privée, 1985, 62 ppPERREAU DE PINNINCK Oscar - TENFELDE Walter NL-Etudes CL
Het Geslacht SLICHER (1558-1900)Heraldisch-Genealogisch Archief, Scheveningen-Brussel 1900, 63 ppVAN EPEN D.G. NL-Etudes
Genealogie der heren VAN BORSELENEuropese Bibliotheek-Zaltbommel - 1974, 70 pp NL-Etudes
Genealogie der heren VAN BREDERODEDen Haag 1959, 42 ppDEK Dr. A.W.E. NL-Etudes
VAN DE POLL NL-Etudes CL 2
Genealogie VAN DIJCKEdition privée 1966, 94 ppVAN DIJCK L.G. NL-Etudes
Genealogie VAN LANSCHOTUitgave stichting Nederland's Patriciaat, 's-Gravenhage 1943DE JOSSELIN DE JONG F. NL-Etudes CL
Het geslacht VAN NIEL NL-Etudes- CL 2
Genealogie van het geslacht VAN PALLANDT and met de genealogie van de graven van Culenborch NL-Etudes CL 2
Jan VAN RIEBEEK, zijn voor- en nageslachtKoninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en wapenkunde. s'Gravenhage 1952, 332 ppBELTJES P.J.W. NL-Etudes
PUTEANUSExtraits divers de "Taxandria"VAN SCHIJNDEL B.W. NL Etudes CL 2
Tussen Pasen en Nieuwjaar. Genealogie van het geslacht VIJGENSectie genealogie van het Limburgs Gescheid- en Oudheidkundig Genootschap. Maastricht 1978, 177 pp NL-Etudes
De familie PELZER - Vijf eeuwen familiegeschiedenisStichting Limburgs Genealogisch Archief, Geleen 1996, 240 ppPELZER Hub NL-Etudes
Genealogie van de westbrabantse familie VAN ALPHENEdition privée, 1998, 144 ppVAN ALPHEN J.A.F.S. NL-Etudes
Voor- en nageslacht van Michiel Adriaansz. De Ruyter. Opgedragen aan het gemeentebestuur van VlissingenGenealogisch en heraldisch archief. Rijswijk, 1907, 131 ppVORSTERMAN VAN OYEN A.A. NL-Etudes
De kroniek van het geslacht BackxDrukkerij Vada, Wageningen 1943, 569 ppBOEREE Th. A. NL-Etudes
Het geslacht BeelaertsMartinus Nijhoff. 's Gravenhage 1955, 215 ppBEELAERTS VAN BLOKLAND Jhr F. NL-Etudes
De Heren van Reimerswal en het zeeuwse geslacht Blok's-Gravenhage 1957, 208 pp.DEK Dr. A.W.E. NL-Etudes
Het patriciaat van Amsterdam vertegenwoordigd door de genealogie van 't geslacht BoelensC.L. Van Langenhuysen, Amsterdam 1881,VAN WIERINGEN GHIJSBERTSZ. Jan NL-Etudes
Genealogie der Heren van Cruijningen42 pp.DEK Dr. A.W.E. NL-Etudes
Genealogie der famile de Blécourt + SupplémentTjeenk Willinck & zoon, Haarlem 1930, 2 vol reliés en un.DE BLECOURT A.S. NL-Etudes
Het geslacht de Geer. 1100-1893Genealogisch en Heraldisch archief. Oisterwijk, 1893, 254 pp NL-Etudes
Bijdrage tot de kennis van het geslacht van de GruyterC.H. Susan Jr. 's Gravenhage 1875, 79 pp NL-Etudes
Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge uit Zierikzee205 pp.WIJNAENDTS VAN RESANDT W. NL-Etudes
Généalogische aanteekeningen van de familie de StürlerJ.J. Romen. Roermond 1863. NL-Etudes
Geslachtlijst van de familie DommerC.L. Van Langenhuysen. Amsterdam, 1884, 15 tableaux NL-Etudes
De Familie Dozy. Genealogie en geschiedenisVan Stockum's Antiquariaat. 's-Gravenhage 1911, 349 pp.DOZY Dr. G.J. NL-Etudes
La maison Enschedé 1703-1753Joh. Enschedé en Zonen. Harlem 1953, 147 pp. NL-Etudes
Genealogie van het geslacht HartsinckGenealogisch en heraldisch Archief, Rijswijk bij 's-Gravenhage 1900VORSTERMAN VAN OYEN A.A. NL-Etudes
Genealogie van het Geslacht HoeufftJ.C. & W. Altorffer. Middelburg, 1905HOEUFFT Jhr W.H. NL-Etudes
Beknopte genealogische geschiedenis van de oudste zes generaties van de familie Le Germéal de Berleur, Le Lohier, d'Audelichamps, Lhoëst d'Aulichamps et Lhoëst 1385-1620Boosten en Stols N.V. Maastricht 1972, 34 pp.VAN TERM Jac. NL-Etudes
Geschiedenis van het geslacht MackayKon. Ned. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde.De Walburg pers. 1984 303 pp.MACKAY Baron Daniel NL-Etudes
Genealogie van het vorstenhuis NasssauEuropese Bibliotheek - Zaltbommel 1970, 216 pp.DEK Dr. A.W.E. NL-Etudes
Wilhelm van Nassau 1559-1959Nederlandse historische vereniging. 1969.LISSENBERG J.C. - HÖRTER M.C. NL-Etudes
Tableau généalogique Molengraaff NL-Etudes
Oirschot-Best 806-1945Barneveld, 1945, 365 ppVAN DEN AKKER W.L. NL-Etudes
Wel en Wee van het geslacht RauwsDe Walburg pers. Zutphen, 1979, 304 pp.WINKEL-RAUWS Dr. H. NL-Etudes
Niet altijd somer. Geschiedenis van het geslacht ReynvaanVan Gorcum & Comp. Assen 1975, 220 ppREYNVAAN H.F. NL-Etudes
Kwatierstaat Schrijen-LippertsInstituut voor genealogie en streekgeschiedenis. Roermond 1979DELHOUGNE Edm. M.A.H. - BOOM Th.M.P.M. - PATELSKI A.S.M. NL-Etudes
Het geslacht Thomassen à ThuessinkEdition privée. 1930, 81 pp.VAN DER HOOP E.J. Th à Th. NL-Etudes
Genealogie de la famille Van Dijck de Geldrop (Pays-Bas)1966, 94 pp.VAN DIJCK Godefridus Christiaan NL-Etudes
Dirk Van Assenede schout van Breda en de zijnenW.J. Thieme & Cie. Zutphen, 1953, 649 ppHOLLEMAN F.A. NL-Etudes
Het geslacht Van der Haagen. 1417-1932Edition privée. 's-Gravenhage 1932, 316 pp. NL-Etudes
Het geslacht Van den Boetzelaer.Van Gorcum & Comp, Assen 1969, 562 pp NL-Etudes
Van der Hoeven - Geschiedenis van onze familie.Jakob Hegner -Hellerau 1923, 289 ppVAN DER HOEVEN H. NL-Etudes
Genealogie der Heren en Graven van Egmond.Edition privée, 'S-Gravenhage 1958, 106 ppDEK Dr. A.W.E. NL-Etudes
Het oude geslacht Van Foreest 1250-1570.Van Gorcum & Comp. N.V., Assen 1950, 206 ppVAN FOREEST Jhr H.A. NL-Etudes
Geschiedenis van het kasteel-raadhius en de heren van Helmond.Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in N-Brabant. 1938, 350 pp.HEEREN Jac. J.M. NL-Etudes
Het enkhuizer regentengeslacht van Loosen en aanverwante geslachten.Extrait du "Nederlandsche Leeuw" 1971, 140 ppDE WOLF Maurice - WATTS DE WOLF Marian NL-Etudes
Genealogie van het geslacht van den Nieuwenhuysen 1400-1800.Sectie voor geslacht-, naam- en wapenkunde van het Noordbrabants genootschap, 's-Hertogenbosch 1988, 596 ppADRIAENSSEN L.F.W NL-Etudes
Jan van Riebeeck - Zijn voor- en nageslacht.Konink. Ned. Gen. Voor geslacht- en wapenkunde. 's-Gravenhage 1952, 333 pp.BELTJES P.J.W. NL-Etudes
Genealogische aantekeningen betreffende de Maastrichtsche famile Lenarts.Boosten & Stols, Maastricht 1905, 17 pp.VAN WINTERSHOVEN Edmond NL-Etudes CL 1
Genealogie van geslacht van Sasse.Druk van C.N. Teulings, 's-Hertogenbosch 1915, 162 pp.VAN SASSE VAN YSSELT Jhr. A.F.O. NL-Etudes
Het Roermondsche regeeringsgeslacht van Wessen van het jaar 1500 tot 1906.Sittard - 1906, 109 pp.VAN BEURDEN A.F. NL-Etudes
Het Aloude geslacht Vogels.De Nieuwe Tijd, Amsterdam 1917, 151 pp.VOGELS André M.C.M. NL-Etudes
Uit de geschiedenis van Wassenaar.Kruseman's uitgeversmaatschappij NV, Den Haag 1972, 160 pp.JANSON E.M.CH.M. NL-Etudes
Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer 1200-1900.A.W. Sijthoff, Leiden, 1903, 232 pp.OBREEN H.G.A. NL-Etudes
Het geslacht Weyn - Genealogie en aanteekeningenFerd. Banning & zonen, Groenlo 1937, 92 pp.BANNING F.J.H. NL-Etudes
Genealogie van het geslacht Wittert.Edition privée. 1941 + addendum 1943 - 2 vol.WITTERT VAN HOOGLAND Baron E.B.F.F. NL-Etudes
Geslacht van WevelinchovenBijdragen tot de geschiedenis van Limburg. III, 40 pp.VAN WINTERSHOVEN Edmond NL-Etudes CL 1
Het geslacht en de firma F. Van Lanschot 1737-1901Stichting zuidelijk historisch contact. Tilburg 1972, 321 pp.GOVERS F.G.G. NL-Etudes
Graswinckel - Geschiedenis van een Delfts brouwers- en regenten-geslacht.Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1956 - 415 pp.GRASWINCKEL Jhr Dr D.P.M. NL-Etudes
Geschiedenis van het geslacht Wittert's Gravenhage 1914, 5 vol.WITTERT VAN HOOGLAND Baron E.B.F.F. NL-Etudes
Genealogie der Graven van HollandEuropese Bibliotheek - Zaltbommel 1969, 160 pp.DEK Dr. A.W.E. NL-Etudes
Een honderdtal nederlandsche families. Enne historische, genealogische en biografische studie over de kwartieren van Dr. C.W. MarisNijmegen, 1946, 363 pp.MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT Dr J.C. NL-Etudes
Honderd jaar HartekampVereeniging Haerlem de Erven F. Bohn N.V. Haarlem 1957, 92 pp.VAN LENNEP Jhr. F.J.E. NL-Etudes CL 1
The Colveneres of the Old Netherlands.Edition privée, Melbourne 1990, 132 pp.CULVENOR C.C. NL-Etudes
De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795N. Israel - Amsterdam - 1963 - 2 vol.ELIAS Dr. Johan E. NL 01
De wapens van de magistraten van Amsterdam sedert 1306 tot 1672C. van Doorb en Zoon, s'Gravenhage 1890, 160 pp.VAN DEN BRANDELER P.A.J. NL 02
Het oudste aandeelhoudersregister van de kamer Amsterdam der Oost-Indische CompagnieMartinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1958 - 294 pp.VAN DILLEN Dr. J.G. NL 03
De Stadsrekeningen van Arnhem - Deel II 1377-1401Wolters-Noordhoff NV, Groningen 1969.Teksten en Documenten VIII, 434 ppJAPPE ALBERTS Dr. W. - HUGENHOLTZ F.W.N. NL 04
Geschiedenis van Brabant - Deel 1 : Van prehistorie tot 1430Uitgeverij Historie, Nijmegen 1983, 151 pp.VAN DER HORST H. NL 05
De Heren van Breda en Schoten CA. 1100-1281A.W. Sijthoff, Leiden 1965, 238 pp.BOEREN Dr. P.C. NL 06
Friesche eigenerfdenwapensNV Uitgevers-mij. A. Rutgers, Naarden 1943, 108 ppGONGGRIJP G.F.E. NL 07
De ware kijk op... - Deel I: Noyon, het land van Bethune en FrisiaEdition privée, Zundert 1984, 496 pp.DELAHAYE Albert NL 08
Genealogische bladen - Deel 2 à 4Stichting Genealogia, Arnhem NL 09
Geschiedenis van LimburgLimburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Maastricht 2000-2001, 2 vol.VENNER Jos NL 10
Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en ZutphenTabellen behorende bij bijdragen van het instituut voor middeleeuwse geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel XXXI. J.B. Wolters, Groningen 1962 - 16 tableauxVAN WINTER Johanna Maria NL 11
De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811Rijland, Tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en Omstreken. Leiden 1977-1978, 588 pp.VAN DEN HEUVEL H.M. NL 12
De inneemboeken van het hou-huis en arm-kinderhuis te Leiden van 1710 tot 1746Rijland, Tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en Omstreken. Leiden 1975-1976, 415 pp. (photocopie)DELFORTERIE C.W. NL 13
Gedenkboek afdeling Kennemerland 1948-1978Nederlandse genealogische vereniging, 1978, 160 pp. NL 14
Atlas behorende bij de Staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf het ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839Limburgs gescheid- en oudheidkundig genootschap. Maastricht 1956, 12 cartes NL 15
Geschiedenis van de beide LimburgenVan Gorcum & Comp. N.V. Assen 1972, 2 vol.JAPPE ALBERTS Dr. W. NL 16
Limburgse voorhoudersSichting Vrienden van het Rijksarchief in Limburg. Maastricht 1994, 240 ppDE LA HAYE Régis NL 17
Limburg's verlenen. Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815 - Tome IILimburgs geschied- en oudheidkundig genootschap. Maastricht. 879 pp.BATTA Dr. E.C.M. - HERMESDORF B.H.D. NL 18
Miscellanea trajectensia - Bijdragen tot de geschiedenis van MaastrichtLimburgs geschied- en oudheidkundig genootschap. Maastricht 196,. 693 pp. NL 19
Munstergeleen - Een monografie over een limburgse gemeente.Edition privée, 537 pp.SCHRIJNEMACKERS Prof. Dr. M.J.H. NL 20
Noords-Brabants wapenrepertorium - Deel 1Helmond, 236 pp. NL 21
Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. De vroedschap van Rotterdam. 1572-1795.Gemeentelijke archiefdienst, Rotterdam 1973, 470 pp.ENGELBRECHT E.A. NL 22
Overzicht van de archieven geplaats in het huldepot van de algemeen rijksaarchief in Schaarsbergen1975, 85 pp.WONDAAL H.G. - BRAAD R. NL 23
De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hun eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen.Provinciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, Deel II en III.VAN SASSE VAN YSSELT Jhr. A.F.O. NL 24
De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795G.W. Den Boer, Middelburg 1931, 928 pp.DE VOS P.D. NL 25
Werken - Heemkundige studie over de gemeente Werken.Druk N.V. Vonksteen, Langemark 1955, 247 pp.SLEMBROUCK Basiel NL 26
Journal Officiel des Pays-BasTome 20 à 23; 1826-1828 NL 27
De militaire Willems-Orde - Geschiedenis van haar ontstaan, met aantekeningen bij de Wet en het Reglement van de Orde.De Koninglijke militaire Academie - Breda 1912SABRON F.H.A. NL 28
De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans VlaanderenTournehem, Zundert, 1980, 464 pp.DELAHAYE Albert NL 29
Van Aken naar Heden. Gezamenlijke uitgave van de Karel de Grote-nummers van "Gens Nostra" 1968, 1990 en 1991Nederlandse genealogische Vereniging, Amsterdam 1994, 472 pp NL 32
De Nederlandsche geslachtnamen, in oorsprong, geschiedenis en beteekenisRegio-Boek -Nerijnen (Herdruk Haarlem 1885), 636 pp.WINKLER Johan NL 30
Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik.Centraal Bureau voor Genealogie. 's Gravenhage, 1993, 199 pp.EBELING R.A. NL 31
Nederlandse studenten in de rechten te Padua 1545-1700Mededelingen van de Nederlands historisch Instituut te Rome - Derde Reeks Deel X 1959, 165 ppDEN TEX Jan NL 33
De Hollanders thuis. Geselsschapstukken uit drie eeuwenMartinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1956, 206 ppSTARING A. NL 34
Geschiedenis der familiewapens van de middeleeuwen tot hedenPrisma Boeken, Utrecht-Antwerpen 1958, 200 pp.PAMA C. NL 35
Elseviers encyclopedie van de heraldiek met verklaring van vel familienamenElsevier, Amsterdam-Brussel 1961, 252 pp.KITS NIEUWENCAMP H.W.M.J. NL 36
Nederlands vlaggenboek. Vlaggen van Nederland, provincies en gemeenten.Prisma Boeken, Utrecht- Antwerpen 1962, 157 ppSIERKSMA Kl. NL 37
Heraldieke bibliotheek. Tijdchrift voor wapen-, geslacht-, zegel- en penningkunde's-Gravenhage - H.L. Smits, 1872 -1883RIETSTAP J.B. NL 39
Nederlandsche familiewapens, met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz.N.V. Uitg-Maatschappij "Eigen volk", Haarlem, 4 vol. NL 38
Heraldiek in kunsthistorischen en aesthetischen zinAlert de Lange, Amsterdam 1948, 162 pp.STEEMKAMP J.C.P.W.A. NL 40
Nederlandsche Heraldiek - De gemeenten.N.V. Koffie Hag Mij. Vol 2 NL 41
Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten.C. Van Doorn & zoon, 's-Gravenhage, 1865-1867 - 3 vol.VAN DER DUSSEN Jhr W.F.G.L. - SMISSAERT M.P. NL 42
Kwartierstaten van Nederlandsche KatholiekenGebroeders Juten - Bergen-op-Zoom 1910, 2de reeks NL 43
Kwatierstatenboek 1833 - 1983Koninglijk Nederlandsch genootschap voor geslacht- en Wapenkunde. 's-Gravenhagen 1983, 2 vol. NL 44
Portret-Album van de Nederlandschen Adel.W.P. VAN STOCKUM & ZOON N.V. , Den Haag, 1937, NL 45
Annuaire de la noblesse et des familles patriciennes des Pays-BasJ. Van Baalen & Fils, Rotterdam et C. Van Dooren & Fils, La Haye, 1871 (1ère année) 294 pp.WITTERT VAN HOOGLAND Baron E.B.F.F. NL 46
Nederlandsch Adelboek 1903Curieuse édition du premier volume du Nederland's Adel dont chaque page est collée dans un volume intitulé "Traité des mésalliances" NL 47
Jaarboek van den Nederlandschen Adel 1903-1904Heraldisch- Genealogisch Archief, 's Gravenhage - Brussel, 1904 (4ème année), 349 pp.VAN EPEN D.G. NL 48
Annuaire généalogique des Pays-BasHenri Bogaerts, Maastricht, 1874 et 1876 (2 vol.) NL 49
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie DrentheVan Gorcum & Comp N.V., Assen 1937, 192 pp.BELONJE Dr. J. - WESTRA VAN HOLTHE J. NL 50
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie LimburgStichting Centraal bureau voor Genealogie, Maastricht 1961, 523 pp.BELONJE Dr. J. NL 51
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-BrabantA. Oosthoek, Utrecht 1924, 2 vol. (voir aussi CD-Rom)BLOYS VAN TRESLONG PRINS P.C. NL 52
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-HollandA. Oosthoek, Utrecht 1928,-1931 5 vol. (voir aussi CD-Rom)BELONJE Dr. J. - BLOYS VAN TRESLONG PRINS P.C. NL 53
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-HollandA. Oosthoek, Utrecht 1922, 3 vol. (voir aussi CD-Rom)BLOYS VAN TRESLONG PRINS P.C. NL 54
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie UtrechtA. Oosthoek, Utrecht 1919, 342 pp. (voir aussi CD-Rom)BLOYS VAN TRESLONG PRINS P.C. NL 55
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie ZeelandA. Oosthoek, Utrecht 1919, 374 pp. (voir aussi CD-Rom)BLOYS VAN TRESLONG PRINS P.C. NL 56
Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700Extrait de "Nederlands historisch Instituut te Rome", Deel XXXIKRUIMEL H.L. NL CL 1
Dagen, maanden, jaren - Tijdrekenkunde in kort bestekCentraal bureau voor genealogie, Den Haag 1979, 51 pp.WIJNAENDTS VAN RESANDT W. NL CL 1
Geboekt van wieg tot graf - Burgerlijke stand, bevolkingsregister en dtb.Centraal bureau voor genealogie, Den Haag 1980, 43 pp.VULSMA R.F. NL CL 1
Op zoek naar onze voorouders. Handleiding voor stamboomonderzoek.Centraal bureau voor genealogie, Den Haag 1972, 47 pp.WIJNAENDTS VAN RESANDT W. - KRUIMEL H.L. NL CL 1
Burgerlijke stand en bevolkingsregisterCentraal bureau voor genealogie, Den Haag 1988, 94 pp.VULSMA R.F. NL CL 1
Overzicht van de verzamelingen berustende bij de Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau.Centraal bureau voor genealogie, Den Haag 1986, 68 pp.DELFORTERIE C.W. NL CL 1
Het Nederlandse fotoportretCentraal bureau voor genealogie, Den Haag 1989, 60 pp.VAN DEN DORPEL M - KOUSEMAKER J.F. - ZONDERVAN J.W. NL CL 1
Nederlandse AdelActuele Onderwerp n° 20 - 16 pp.VAN VALKENBURG Jhr. C.C. NL CL 1
Ons familiewapenN.V. Uitgeverij Rutgers - Naarden 1942PAMA C. NL CL 1
Inventaris van het archief van het kapittel van Sint Pieter te SittardRijksarchief in Limburg, Maastricht 1970, 86 pp.HAAS Drs J.A.K. NL CL 1
Processen over oedenrader leengoederen te Vlodorp (1608-1615)Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg àMaastricht, Tome 76 (1940), 18 pp.VAN SCHIJNDEL B.W. NL CL 1
Overzicht van de voornaamste bronnen voor genealogisch onderzoek in het rijksarchief in OverijsselNederlandse genealogische vereniging, Amsterdam 1975, 16 pp. NL CL 1
Overzicht van de voornaamste bronnen voor genealogisch onderzoek in het rijksarchief in GroningenNederlandse genealogische vereniging, Amsterdam , 36 pp.DE KLERCK Ir. Th. P.E. NL CL 1
Rijksarchief in Limburg - Overzicht der pastoreele doop- trouw- en sterfregisters die op de raadhuis en pastoriën dezer provincie zznwezig zijn.Maastrichsche Stoomdrukkerij, 1890, 118 pp. NL CL 1
Fiches Brabantse familiesNederlandsche genealogische vereninging- Adfeling Noord-Brabant - Tilburg 1975 et 1981, 2 vol NL CL 1
Nuth (Limbourg hollandais) - EpitaphesEdition privée, 1963, 6 pp.PARDON Jean-Michel NL CL 1
Arkeliana veteraNederlandsch genootschap voor geslacht- en WapenkundeMERCKENS Dr. O. NL CL 1
Amstenrade - Klappers op de parochieregisters (1623-1720)Edition privée, Brussel 1972WALTENIER Guy NL CL 1
Repertorium op Taxandria 1894-1943 - Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde.Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant, 's Hertogenbosch 1977, 103 pp. NL CL 1
Jaarboek van den Nederlandschen AdelGenealogisch-Heraldisch Archief, 's-Gravenhage, 1888 à 1894: 6 vol.VOSTERMAN VAN OYEN A.A. - VAN DER MUELEN J.C. NL 57
Maandblad van het Nederlandsch verbond voor SibbekundeUitgeverij Liebaert. 's-Gravengage 1941 à 1944 (3 vol) NL 58
Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en ZutphenBijdragen van het Instituut voor middeleeuwse geschiedenis der Rijsuniversiteit UtrechtVAN WINTER Johanna Maria NL 11
Stam-en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën met genealogische en heraldische aantekeningen.J.B. Wolters - Groningen 1885, 1887, 1890, 3 volumesVOSTERMAN VAN OYEN A.A. NL 59
Repertorium DTB Globaal overzicht van de Nederlandse doop-, trouw-, en begraafregisters e.d. van voor de invoering van de Burgerlijke Stand.Centraal bureau voor genealogie. 's-Gravenhage 1980, 2° druk, 285 pp.WIJNAENDTS VAN RESANDT W. NL 60
Genealogisch repertorium.Centraal bureau voor genealogie. 's-Gravenhage 1948, 1962 (2 vol) ,1972, (2 vol) + Suppléments 1970-1984 (2vol), 1989, 1990-1994, 1995-1999VAN BERESTEYN Jhr E.A. NL 61
RIJNLAND - Tijdschriften voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken.1963 à 1974 (lacunes) NL 62
De Maasgouw - Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkundeLimburgs gescheid- en oudheidkundig genootschap. 1961-1975 NL 63
De Staatkundig geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uitgevallen in 1839Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap. Maastricht 1956, 192 pp.NUYENS Dr. E.M.Th.W. NL 66
De Rapporten van de kantonkommissarissen (1797-1800) - Deel 1 MaaseikLimburgs geschied- en oudheidkundig genootschap. Maastricht 1970, 188 pp.COLSON M. NL 64
De boerenkrijg in het departement van de NedermaasLimburgs geschied- en oudheidkundig genootschap. Maastricht 1961, 402 pp.GRAUWELS J. - VANDEBEEK Th. NL 65
GenealogieënInstituut voor genealogie en Streekgeschiedenis - Nijmegen Vol. III et IVDELHOUGNE Edm. M.A.H. NL 67
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java.Drukkerij de Unie - Batavia 1934-1939 - 4 vol.BLOYS VAN TRESLONG PRINS P.C. NL 68
Historie en oude families van de Nederlandse AntillenMartinus Nijhof, 's-Gravenhage 1951, 448 ppKRAFFT Dr A.J.C. NL 69
Algemeen Nederlandsch Familieblad. Tijdschrift voor genealogie, geslacht-, wapen-, zegelkunde, enz.Genealogisch en Heraldisch Archief - 1885 (2ème année) à 1889 et 1903VORSTERMAN VAN OYEN A.A. NL 70
Rotterdamsche geslachtenNederland's Patriciaat - Centraal bureau voor Genealogie 1925-1926 2 vol. NL 71
De Brabantse Leeuwn° 1 (1952) à 1983/3 NL-Rev
Nederland's PatriacaatCentraal Bureau voor genealogie. 1910 à 1981.(64 vol.) NL-Rev
Nederland's AdelboekW.P. Van Stockum & Zoon, 's-Gravenhage 1903 à 1979 (68 vol). + Opmerkingen over de geslachten (2 vol) + Historische gedeelte (2 vol) + Lexicographisch register (3 vol) NL
De Nederlandsche AdelW.P. Van Stockum & Zoon, 's-Gravenhage 1913WITTERT VAN HOOGLAND Baron E.B.F.F. NL 72
Limburg tijdschrift voor genealogie1973 (1ère année) --> + Index 1973-2008 NL Rev
De Limburgse Leeuwn° 1 (1952) à 1965 /3 NL Rev
Jaarboek van het Centraal Bureau voor genealogieCentraal Bureau voor genealogie, 's-Gravenhagen 1953 --> NL Rev
Mededelingen Centraal bureau voor genealogie1977 à 1994 (lacunes) NL Rev
Gens Nostra1948 (3ème année) --> NL Rev
De Navorscher - Nederlands archief voor genealogie en heraldiek heemkunde en geschiedenis1945 (4de jaargang) à 1956 NL Rev
De NavorscherFrederick Muller, Amsterdam 1851 (1srt jaargang) à 1908 + 1913 NL Rev
De Nederlandsche Leeuw1883 --> (lacunes) + Bijlblad NL Rev
Ons Voorgeslacht1948 --> (lacunes) NL Rev
Obituarium LeidenseKon. Ned. Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde. 1946 NL CL 1
De Huwelijksintekeningen van schotse militairen in Nederland 1574-1665De Walburg Pers, Zutphen, 1976, 417 ppMAC LEAN Dr Ir. J. NL 73
Stamboom van de familie MAASSEN uit Geulle met een beknopte geschiedenis van GeulleLimburgse genealogieën, 60 pp NL-Etudes CL 2
Stamboom familie VONCKEN voor Heerlerheide en HoensbroekEdition privée, Heerlerheide, 1979, 40 ppBEAUJEAN H.A. NL
Evêché de Roermond - Dispenses matrimoniales 1614-1820Edition privée, 1988BERENBROEK L.W.A. NL 71
BELLINI - De Rotterdamse takEtude dactylographiée NL-Etudes
Het geslacht WOLTERBEEK NL-Etudes CL
Kwartierstatenboek 1883-1983Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 's-Gravenhage 1983, 521 pages NL 75
Album promotorum Limburgensium 1600-1980Edition privée, Maestricht 1982, 128 pagesVAN HEYST M.G.M.A. NL CL 1
Limburgse voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek in LimburgStichting Limburgs Genealogisch Archief, Maastricht 1994, 240 pages NL 75
Adel in Limburg of de Limburgse Adel geschiedenis en repertorium 1590-1990Pons Mosae Editions, Maastricht, 2008, 412 pagesHEYNENS Lou NL76
Geschiedenis van Limburg - Deel 1Limburgs Gescheid- en Oudheidkundig Genootschap, Maastricht 2000, 224 pagesVENNER Jos NL 72
Rijksarchief Utrecht - Inventaris 21 Teylers stichting te HaarlemUtrecht 1978, 231 pagesVON RONNEN Christine NL 73
Geschiedenis van het ouderlijk huis van de faùilie OTEMANEdition privée, 28 pagesOTEMAN H.G.C. NL Etudes